Samen aan de slag in Vathorst

Voor de goede gang van zaken

Om het golven in een woonwijk voor iedereen leuk te houden, is het nodig afspraken te maken die iedereen moet respecteren.

  • Kom zo mogelijk op de fiets!
  • Bij Restaurant Luik, Darthuizerberg 71 krijgt u een plattegrond, scorecard, golfclubs en balletjes en kunt u op volgorde van binnenkomst van start gaan.
  • De afslag gebeurt soms vanaf een afslagmat, teeboxen zijn gemakkelijk herkenbaar.
  • Zorg voor een vlot verloop van het spel. Pak je bal op als er geen punten meer behaald kunnen worden.
  • De verplichte looprichting van hole 1 t/m hole 12 is aangegeven op de plattegrond (scorecard) en in de baan d.m.v. bordjes en pijlen.
  • Afval en peuken in de afvalbak deponeren. Laat geen zwerfafval achter in onze mooie wijk!
  • Als golfballen buiten de baan terechtkomen, waarvan mogelijkerwijs kan worden verwacht dat er schade of overlast door wordt veroorzaakt, dient de speler dit te melden aan de spelbegeleider in Restaurant Luik, Darthuizerberg 71.
  • Elke speler is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag op de baan en kan hierop ook aangesproken worden.